Zaburzenia psychosomatyczne

Zaburzenia psychosomatyczne są to choroby fizyczne (cielesne), których podłożem są czynniki emocjonalne. W niektórych z nich czynniki psychiczne są bezpośrednią przyczyną ich powstawania, w innych tylko jedną ze składowych.

Objawy psychosomatyczne są odzwierciedleniem trudności emocjonalnych, ale i ważnym sygnałem, że coś w życiu człowieka nie funkcjonuje tak, jak należy.

Wśród chorób psychosomatycznych wymienia się:

  • zaburzenia ze strony układu pokarmowego (np.: zespół jelita drażliwego, choroba wrzodowa, refluks żołądka)
  • zaburzenia ze strony układu krążenia (np.: nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, choroby serca, miażdżyca)
  • zaburzenia dermatologiczne (np.: atopowe zapalenie skóry, alergie, pokrzywka, łuszczyca)
  • zaburzenia ze strony układu oddechowego (np.: astma oskrzelowa, alergia oddechowa)
  • zaburzenia i problemy związane ze snem
  • zaburzenia seksualne
  • choroby autoimmunologiczne (np.: reumatoidalne zapalenie stawów, łysienie plackowate, zapalenie tarczycy Hashimoto)
  • zespół przewlekłego zmęczenia
  • migreny
  • niektóre rodzaje otyłości

W przypadku tych dolegliwości związek objawów psychosomatycznych z pierwotną przyczyną nie jest tak jasny jak w przypadku zaburzeń nerwicowych. W czasie procesu psychoterapii przyczyna ta jest odkrywana, co niesie możliwość jej przepracowania i usunięcia.