Zaburzenia psychosomatyczne

Zaburzenia psychosomatyczne są to choroby fizyczne (cielesne), których podłożem są czynniki emocjonalne. W niektórych z nich czynniki psychiczne są bezpośrednią przyczyną ich powstawania, w innych tylko jedną ze składowych.
Objawy psychosomatyczne są odzwierciedleniem trudności emocjonalnych, ale i ważnym sygnałem, że coś w życiu człowieka nie funkcjonuje tak, jak należy.
Wśród chorób psychosomatycznych wymienia się:
– zaburzenia ze strony układu pokarmowego (np.: zespół jelita drażliwego, choroba wrzodowa, refluks żołądka)
– zaburzenia ze strony układu krążenia (np.: nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, choroby serca, miażdżyca)
– zaburzenia dermatologiczne (np.: atopowe zapalenie skóry, alergie, pokrzywka, łuszczyca)
– zaburzenia ze strony układu oddechowego (np.: astma oskrzelowa, alergia oddechowa)
– zaburzenia i problemy związane ze snem
– zaburzenia seksualne
– choroby autoimmunologiczne (np.: reumatoidalne zapalenie stawów, łysienie plackowate, zapalenie tarczycy Hashimoto)
– zespół przewlekłego zmęczenia
– migreny
– niektóre rodzaje otyłości

W przypadku tych dolegliwości związek objawów psychosomatycznych z pierwotną przyczyną nie jest tak jasny jak w przypadku zaburzeń nerwicowych. W czasie procesu psychoterapii przyczyna ta jest odkrywana, co niesie możliwość jej przepracowania i usunięcia.