Wybuchy złości

Najprawdopodobniej każdemu człowiekowi zdarzyło się j wybuchnąć gniewem. Jednak niektórzy z nas stale lub bardzo często reagują w nadmierny sposób nieproporcjonalnymi wybuchami wściekłości i agresji w stosunku do sytuacji, która je spowodowała. Mówimy wtedy o trudnościach, dotyczących kontroli nad impulsami i regulacji emocjonalnej określanych też jako zaburzenia eksplozywne przerywane (IED – Intermittentexplosivedisorder).

Takie zachowania mają destrukcyjny wpływ na życie zarówno osoby wybuchającej, jak również tych, którzy są wokół nich: partnerów, dzieci, przyjaciół i współpracowników. Przyczyniają się do życia w stanie ciągłego napięcia, wpływając na znaczące pogorszenie relacji osobistych, jak i zawodowych. W skrajnych przypadkach mogą prowadzić do konsekwencji prawnych.

Na drodze do uporania się z wybuchami gniewu po pierwsze ważne jest uświadomienie sobie problemu i poszukaniu profesjonalnej pomocy. Kolejny krok powinien polegać na zdobyciu wiedzy o własnych emocjach i sposobach zarządzania nimi. W tym przypadku wsparcie psychoterapeuty powinno sprawić, że niekontrolowane napady gniewu przestaną się pojawiać a życie pacjenta będzie mogło ulec poprawie.