Radzenie sobie ze stresem

Stres jest to sytuacja, która stanowi wyzwanie dla naszego stanu równowagi fizjologicznej i emocjonalnej lub wytrącają nas z niej. Często kojarzymy go z przeciążeniem, wywołanym sytuacją trudną, konfliktową, chorobą, przykrym przeżyciem, zmartwieniem i odbieramy jako nadmiernie obciążającą nasze siły psychiczne lub fizyczne. Jednak wysoko na skali stresu, wśród bodźców go wywołujących, znajdują się także takie czynniki jak… zawarcie małżeństwa, przejście na emeryturę czy ciąża.

W psychologii stres czy raczej reakcja stresowa jest określana jako reakcja organizmu (fizyczna oraz psychiczna) na wszelkie bodźce zewnętrzne. Reakcja ta pełni funkcję mobilizującą, wprowadza nasz organizm w stan „podwyższonej gotowości”, dzięki działaniu tzw.: hormonów stresu, tj.: adrenaliny, noradrenaliny i kortyzonu. Jednak jeśli stan pełnej gotowości trwa zbyt długo, napięcie nerwowe z sojusznika zamienia się we wroga. Nie mobilizuje, ale osłabia organizm. Możliwymi konsekwencjami długotrwałego stresu są między innymi:

  • Rozkojarzenie
  • Bezsenność
  • Popadanie w nałogi
  • Uczucie niepokoju
  • Trudności w bliskich relacjach
  • Brak satysfakcji z życia
  • Obniżenie odporności
  • Myśli samobójcze
  • Nerwica
  • Depresja

Poziom odporności na stres jest sprawą bardzo indywidualną. Wiele w tym przypadku zależy od naszej osobowości, temperamentu, ale także od przeszłych doświadczeń i ogólnie nastawienia do życia i siebie.

Stresu nie da się wyeliminować z życia – jest jego nieodłączny elementem – ale można nauczyć się skutecznie radzić z nim i jego konsekwencjami. Pomocne są wszelkie strategie sprzyjające odzyskiwaniu równowagi życiowej i dystansu oraz wsparcie najbliższych. Bardzo skuteczną pomoc w radzeniu sobie ze stresem dostarczają też spotkania z psychoterapeutą.