Formy pomocy

Konsultacja:

  •  psychologiczna (dorośli i starsza młodzież)
  •  pedagogiczno – psychologiczna (dzieci i młodzież do 16 roku życia)

To pierwsze spotkanie z terapeutą, w trakcie którego zgłaszająca się osoba przedstawia problem. Jest spotkaniem diagnostycznym, które pozwala wstępnie zorientować się w specyficznych trudnościach i oczekiwaniach klienta. Celem konsultacji psychologicznej jest ustalenie sposobu pomocy. Niezwykle istotne jest dla nas, aby forma pomocy była dopasowana do problemów zgłaszanych przez naszych klientów oraz do oczekiwanych rezultatów. Spotkanie konsultacyjne trwa 60 minut.

 

Psychoterapia indywidualna:

  • krótkoterminowa – trwa zwykle od 6 do 12 cotygodniowych spotkań. Służy pomocą w konkretnej sytuacji życiowej lub rozwiązaniu konkretnego problemu.
  • długoterminowa – trwa od kilku miesięcy do paru lat. Opiera się na pracy nad trudnościami i mechanizmami, które są  przyczyną cierpienia zgłaszającej się osoby.

 

Porada psychologiczna oraz porada pedagogiczno – psychologiczna

Jest rozmową, której celem jest pomoc w radzeniu sobie z określonym problemem. W trakcie spotkania nasz klient może otrzymać wskazówki, dotyczące działań i rozważyć – wspólnie z terapeutą – najkorzystniejsze rozwiązania. W odróżnieniu od psychoterapii celem porady psychologicznej nie jest leczenie. W zależności od potrzeb osoby zgłaszającej się może obejmować od jednego do trzech spotkań. Każde ze spotkań trwa 60 minut.

 

Interwencja kryzysowa

Obejmuje zwykle kilka intensywnych spotkań, raz lub dwa razy w tygodniu. To doraźna pomoc psychologiczna w nagłych, trudnych sytuacjach np.: śmierci bądź choroby kogoś bliskiego, kryzysu małżeńskiego (zdrada, rozstanie, rozwód), w sytuacji doświadczenia przemocy, po wypadku, utracie pracy. Celem spotkań jest przede wszystkim pomoc w odzyskaniu równowagi psychicznej i odzyskaniu umiejętności samodzielnego radzenia sobie oraz zapobieżenie przejściu kryzysu w stan chroniczny. Terapeuta może udzielić konkretnych wskazówek, dotyczących sposobów postępowania oraz metod uzyskania pomocy. Czas jednego spotkania to około 60 do 90 minut w zależności od potrzeb zgłaszającej się osoby.

 

Trening psychoaktywny

Jest propozycją dla osób zgłaszających trudności w funkcjonowaniu i we wzajemnych relacjach z dziećmi. Okazuje się, że często sygnalizowane problemy nie wymagają psychoterapii, a są wynikiem nadmiernego napięcia związanego z brakiem efektywnej współpracy wewnątrz rodziny oraz brakiem umiejętności np. społecznych. Polega na wypracowaniu konstruktywnych sposobów radzenia sobie, ujednoliceniu działań wychowawczych i nauczeniu metod efektywnej komunikacji. Jest skuteczny w przypadku zaburzonego kontaktu komunikacyjnego z dzieckiem (mówię jedno, dziecko robi drugie) pokonywaniu trudności związanych agresją u dzieci, kłótniami między rodzeństwem, unikaniu obowiązków szkolnych i domowych itp. Obejmuje ok. 6 spotkań warsztatowych trwających do 1,5 godziny.