Codziennie wstaje słońce

Warszawski Gabinet Psychoterapii

O Nas

Praca z ludźmi, profesjonalna pomoc w ich problemach i wspieranie ich rozwoju jest naszą wspólną pasją. Widzimy olbrzymie korzyści w dzieleniu się nią i realizowaniu jej w zespole. Nasz kameralny gabinet powstał z myślą o osobach, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, doświadczają kłopotów emocjonalnych, są przeciążone stresem, ale także o tych, którzy pragną rozwijać siebie. Pracujemy z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą. Oferujemy psychoterapię indywidualną oraz partnerską. Zależy nam, aby osoby korzystające z naszej pomocy czuły się u nas bezpiecznie. Zapewniamy anonimowość i dyskrecję, pracę z poszanowaniem uznawanych przez Państwa wartości oraz świadomych decyzji. Ze względu na delikatną naturę Państwa problemów szczególną wagę przywiązujemy do przestrzegania zasad etycznych, obowiązujących w naszym zawodzie (kodeks etycznykodeks etyczno – zawodowy psychologa). Naszą pracę poddajemy stałej, regularnej i profesjonalnej superwizji. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub umówienia się na konsultację prosimy o kontakt telefoniczny: 660 64 65 65.

Katarzyna Kornatowska

Katarzyna Kornatowska

psycholog, psychoterapeuta,

Prowadzę indywidualną terapię osób dorosłych. Posiadam doświadczenie w terapii osób, doświadczających objawów nerwicowych, OCD, problemów związanych z lękiem (w tym fobią społeczną i niską samooceną) oraz przeciążonych stresem, doświadczających trudności w pracy zawodowej i zmagającymi się z problemami w bliskich relacjach. Zajmuję się terapią zaburzeń psychosomatycznych. Pomagam osobom, które doznały w dzieciństwie zaniedbań, nadużyć lub wychowały się w rodzinach z problemem alkoholowym.

Czytaj więcej

Dominika Wodzinowska

psycholog, psychoterapeuta,

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży. Pracuję z osobami, zgłaszającymi trudności w codziennym funkcjonowaniu, mającymi problemy w relacjach z ludźmi, szukającymi pomocy w kryzysie, odczuwającymi lęk, stres oraz obniżony nastrój. Obszary moich zainteresowań dotyczą również problemów okresu dorastania. Pomagam zarówno młodzieży, jak i rodzicom, przeżywającymi trudności w relacjach z dorastającymi dziećmi.

Czytaj więcej

Marlena Ryś – Celuch

Marlena Ryś – Celuch

dydaktyk, pedagog terapeuta,

Specjalizuję się w poradnictwie, pomocy oraz terapii dzieci i młodzieży w wieku od 3 lat do 16 roku życia.  Prowadzę konsultacje dla rodziców i spotkania psychoedukacyjne dla dzieci i rodziców. Pomagam w problemach związanych z budowaniem pewności siebie, budowaniem odporności psychicznej i pokonywaniem trudności w nauce. Zajmuję się terapią lęków dzieci i młodzieży oraz diagnozowaniem i terapią zaburzeń w zachowaniu.

Czytaj więcej

Martyna Sałkowska-Pałka

Martyna Sałkowska-Pałka

Psycholog kliniczny, psychoterapeutka

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, które przeżywają kryzys w życiu osobistym lub zawodowym, doświadczają trudności w bliskich relacjach, zmagają się z nadmiernym napięciem i lękiem, obniżonym nastrojem, depresją; cierpią z powodu niskiego poczucia wartości, poczucia braku wpływu na własne życie. Prowadzę również konsultacje wychowawcze dla rodziców w sytuacji rozwodu.

Czytaj więcej

Izabela Zamerfeld

Psycholog, psychoterapeutka

Jestem psychologiem, psychoterapeutą, prowadzę psychoterapię par, jak również indywidualną osób dorosłych i starszej młodzieży.Każda osoba do relacji terapeutycznej wnosi niepowtarzalne potrzeby, dlatego dążąc do spotkania z nimi, w pracy terapeutycznej pracuję w podejściu integracyjnym, wykorzystując metody i techniki wypracowane przez różne szkoły psychoterapeutyczne.

Czytaj więcej

O Psychoterapii

Psychoterapia to…

… wyjątkowa metoda leczenia, która przynosi ulgę w psychicznym, a czasem również fizycznym cierpieniu.

Jest nie tylko uwalnianiem od przeszłości, ale drogą do uzyskania nowego spojrzenia na siebie, na swoje związki z innymi ludźmi oraz wypracowanie bardziej dojrzałych i bardziej satysfakcjonujących sposobów rozwiązywania sytuacji problemowych.

 

W jakim momencie warto zdecydować się na psychoterapię?

W sytuacji, kiedy doświadczamy kryzysu lub problemów, których rozwiązanie przekracza nasze dotychczasowe sposoby radzenia sobie.

Kiedy czujemy, że już dłużej sami nie damy sobie rady z napotykanymi od dawna trudnościami.

Kiedy czujemy, że chcemy porozmawiać o tym, co sprawia nam trudność i pogarsza jakość naszego życia.

Kiedy czujemy, że coś chcemy zmienić w naszym życiu i w nas samych.

Kiedy poszukujemy swoich dróg rozwoju.

 

Dlaczego warto?

Żeby odzyskać i/lub żeby zachować równowagę psychiczną, żeby poznać i zrozumieć siebie, żeby – w końcu – dobrze poczuć się ze sobą. Żeby odnaleźć swoją wewnętrzną siłę.

Kiedy pomagamy

Udzielamy pomocy psychologicznej osobom, które:

 •  przeżywają kryzys życiowy
 •  mają trudności w radzeniu sobie ze stresem i czują się nim przeciążone
 •  cierpią z powodu niepokoju i lęku, też fobii społecznej
 •  obawiają się przyszłości
 •  czują się samotne i nie potrafią zmienić tego stanu
 •  nie radzą sobie ze swoimi emocjami (smutkiem, wybuchami złości)
 •  zmagają się z depresją i poczuciem braku sensu życia
 •  czują, że straciły poczucie wpływu na swoje życie
 •  mają zaniżoną samoocenę
 •  przeżywają konflikty i trudności w związkach
 •  doświadczyły zdrady, trudnego rozstania
 •  mają trudności w pracy, poczucie wypalenia zawodowego
 •  mają wątpliwości co do własnej wartości i kompetencji, są nieśmiałe
 •  zmagają się z natrętnymi myślami
 •  pochodzą z rodzin tzw. dysfunkcyjnych np.: z problemami alkoholowymi i przemocowymi i nadal czują destrukcyjny wpływ tamtych doświadczeń
 •  odczuwają dolegliwości psychosomatyczne (bezsenność, przewlekłe bóle)

 

Zapraszamy rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży, które:

 •  przeżywają trudności adaptacyjne
 •  przeżywają nasilone lęki
 •  przejawiają zachowania obsesyjno – kompulsywne
 •  mają trudności w relacjach z rówieśnikami
 •  sygnalizują zaniżoną samoocenę oraz niepewność
 •  przejawiają trudności wychowawcze
 •  przejawiają zachowania agresywne, doświadczają wybuchów złości i długotrwale obniżonego nastroju

 

Formy pomocy

 

Konsultacja:

 •  psychologiczna (dorośli i starsza młodzież)
 •  pedagogiczno – psychologiczna (dzieci i młodzież do 16 roku życia)

To pierwsze spotkanie z terapeutą, w trakcie którego zgłaszająca się osoba przedstawia problem. Jest spotkaniem diagnostycznym, które pozwala wstępnie zorientować się w specyficznych trudnościach i oczekiwaniach klienta. Celem konsultacji psychologicznej jest ustalenie sposobu pomocy. Niezwykle istotne jest dla nas, aby forma pomocy była dopasowana do problemów zgłaszanych przez naszych klientów oraz do oczekiwanych rezultatów. Spotkanie konsultacyjne trwa 60 minut.

 

Psychoterapia indywidualna:

 • krótkoterminowa – trwa zwykle od 6 do 12 cotygodniowych spotkań. Służy pomocą w konkretnej sytuacji życiowej lub rozwiązaniu konkretnego problemu.
 • długoterminowa – trwa od kilku miesięcy do paru lat. Opiera się na pracy nad trudnościami i mechanizmami, które są  przyczyną cierpienia zgłaszającej się osoby.

 

Psychoterapia par i małżeństw:

Psychoterapia par i małżeństw jest rekomendowana w sytuacji, kiedy partnerzy w związku zmagają się m.in. z nasilonymi konfliktami i/lub kryzysem, zazdrością, wrogością, różnicami potrzeb, trudnościami z płodnością. Psychoterapia koncentruje się na poprawieniu funkcjonowania całego związku i z założenia prowadzi do zmniejszenia barier emocjonalnych oraz komunikacyjnych, utrudniających rozwój indywidualny każdego z partnerów, jak i związku jako całości. Podczas sesji partnerzy nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego rozwiązywania problemów w przyszłości.

Psychoterapia par i małżeństw zakłada równy udział każdego z partnerów w budowaniu relacji.

Sesje prowadzone są przez jednego lub dwóch terapeutów, trwają od 50 do 90 minut (ustalane indywidualnie) i najczęściej odbywają się raz w tygodniu. Proces psychoterapii trwa od 2 miesięcy (8 sesji) do 2 lat. Pracujemy w oparciu o Terapię Skoncentrowaną na Emocjach (Emotionally Focused Therapy – EFT), nowoczesnej metodzie o wysokiej skuteczności, potwierdzonej wieloma badaniami naukowymi.

Porada psychologiczna oraz porada pedagogiczno – psychologiczna

Jest rozmową, której celem jest pomoc w radzeniu sobie z określonym problemem. W trakcie spotkania nasz klient może otrzymać wskazówki, dotyczące działań i rozważyć – wspólnie z terapeutą – najkorzystniejsze rozwiązania. W odróżnieniu od psychoterapii celem porady psychologicznej nie jest leczenie. W zależności od potrzeb osoby zgłaszającej się może obejmować od jednego do trzech spotkań. Każde ze spotkań trwa 60 minut.

 

Interwencja kryzysowa

Obejmuje zwykle kilka intensywnych spotkań, raz lub dwa razy w tygodniu. To doraźna pomoc psychologiczna w nagłych, trudnych sytuacjach np.: śmierci bądź choroby kogoś bliskiego, kryzysu małżeńskiego (zdrada, rozstanie, rozwód), w sytuacji doświadczenia przemocy, po wypadku, utracie pracy. Celem spotkań jest przede wszystkim pomoc w odzyskaniu równowagi psychicznej i odzyskaniu umiejętności samodzielnego radzenia sobie oraz zapobieżenie przejściu kryzysu w stan chroniczny. Terapeuta może udzielić konkretnych wskazówek, dotyczących sposobów postępowania oraz metod uzyskania pomocy. Czas jednego spotkania to około 60 do 90 minut w zależności od potrzeb zgłaszającej się osoby.

 

Trening psychoaktywny

Jest propozycją dla osób zgłaszających trudności w funkcjonowaniu i we wzajemnych relacjach z dziećmi. Okazuje się, że często sygnalizowane problemy nie wymagają psychoterapii, a są wynikiem nadmiernego napięcia związanego z brakiem efektywnej współpracy wewnątrz rodziny oraz brakiem umiejętności np. społecznych. Polega na wypracowaniu konstruktywnych sposobów radzenia sobie, ujednoliceniu działań wychowawczych i nauczeniu metod efektywnej komunikacji. Jest skuteczny w przypadku zaburzonego kontaktu komunikacyjnego z dzieckiem (mówię jedno, dziecko robi drugie) pokonywaniu trudności związanych agresją u dzieci, kłótniami między rodzeństwem, unikaniu obowiązków szkolnych i domowych itp. Obejmuje ok. 6 spotkań warsztatowych trwających do 1,5 godziny.

Cennik

Rodzaj usługi Czas trwania Cena
Konsultacja psychologiczna online 50 minut 150 PLN
Konsultacja psychologiczna Od 1 do 3 spotkań 150 PLN
Porada psychologiczna oraz porada pedagogiczna Od 1 do 3 spotkań 150 PLN
Interwencja kryzysowa Od 1 do 10 spotkań 150 PLN
Sesja w terapii indywidualnej Długość psychoterapii jest ustalana indywidualnie 150 PLN
Sesja w terapii pary, prowadzona przez jednego terapeutę (60 minut) Długość psychoterapii jest ustalana indywidualnie 220 PLN
Sesja w terapii pary, prowadzona przez dwóch terapeutów (90 minut) Długość psychoterapii jest ustalana indywidualnie 300 PLN
Trening psychoaktywny 6 spotkań 110 PLN