Martyna Zagórska

Martyna Zagórska

Ukończyłam Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej; Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego oraz czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. W swojej pracy bazuję na podejściu humanistyczno – egzystencjalnym. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Klubie Oparcia Społecznego prowadzonym przez Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi im. Rychlińskiego, Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku, Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz prowadząc konsultacje psychologiczne i psychoterapię w prywatnej przychodni lekarskiej, prowadziłam też grupy warsztatowe i szkoleniowe. Współpracuję z Fundacją Nagle Sami, pomagając osobom w żałobie (indywidualnie i prowadząc grupy wsparcia dla osób w żałobie). Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Mam męża i syna.