Martyna Sałkowska-Pałka

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, które przeżywają kryzys w życiu osobistym lub zawodowym, doświadczają trudności w bliskich relacjach, zmagają się z nadmiernym napięciem i lękiem, obniżonym nastrojem, depresją; cierpią z powodu niskiego poczucia wartości, poczucia braku wpływu na własne życie. Prowadzę również konsultacje wychowawcze dla rodziców w sytuacji rozwodu. Pracuję w podejściu integracyjnym, którego trzonem jest terapia egzystencjalno – humanistyczna.

Jestem psychologiem klinicznym (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej), ukończyłam czteroletnią Szkołę Psychoterapii rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Ośrodku Psychoterapii i Edukacji Psychologicznej Intra, oraz Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego. Od 2007r. pracuję w pracowni „Na Uboczu” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego wspierając rodziców w rozwoju umiejętnościach wychowawczych, a od 2013r. pracuję w Szkole Przymierza Rodzin. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w Centrum Praw Kobiet, w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”; współpracowałam ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Pomocy „Q Zmianom”. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

Jestem mężatką, mamą trójki dzieci.