Martyna Sałkowska-Pałka

Martyna Sałkowska-Pałka

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, które przeżywają kryzys w życiu osobistym lub zawodowym, doświadczają trudności w bliskich relacjach, zmagają się z nadmiernym napięciem i lękiem, obniżonym nastrojem, depresją; cierpią z powodu niskiego poczucia wartości, poczucia braku wpływu na własne życie.

Pracuję w podejściu humanistyczno-egzystencjalnym.

Jestem psychologiem klinicznym (Uniwersytet SWPS), ukończyłam czteroletnią Szkołę Psychoterapii rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Ośrodku Psychoterapii i Edukacji Psychologicznej Intra oraz Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego.

Pracowałam w Pracowni „Na Uboczu” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego wspierając rodziców w rozwoju umiejętnościwychowawczych. Doświadczenie zawodowe zdobywałam również w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w Centrum Praw Kobiet, w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji; stale podnoszę kompetencje uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach z zakresu psychoterapii.