Marlena Ryś – Celuch

Zagadnienia pedagogiczne, psychologiczne i rozwojowe od lat są moją pasją oraz, co najważniejsze, pracą . Wieloletnia praca  z dziećmi oraz młodzieżą daje mi możliwość konfrontacji wciąż zdobywanych i rozwijanych umiejętności z bezpośrednią pracą zawodową. Dzięki czemu mogę się szczycić mianem praktyka. Szczególny nacisk kładę na pracę w obszarach takich jak wspieranie rozwoju dziecka od najmłodszych lat, wspieranie rodziców w rozwiązywaniu różnego typu problemów wychowawczych, mediacje rodzice – dziecko – rodzice, usamodzielnianie. W swojej pracy opieram się na podejściu  humanistycznym i integralnym, skupiającym w sobie elementy terapii behawioralno- poznawczej, socjoterapii, dramy, arteterapii, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne, Zabawy Fundamentalne i inne. Jestem zwolenniczką psychologii pozytywnej i pracuję wyłącznie na zasobach i kompetencjach swoich klientów. Swoje doświadczenie zdobywałam m.in. współpracując z Publiczną Poradnią Pedagogiczno- Psychologiczną w Białymstoku, ze Świetlicą Socjoterapeutyczną Ośrodka Eleos w Białymstoku, z Towarzystwem Pomocy Osobom Głucho- Niewidomych,  z Ośrodkiem Pomocy Osobom Niepełnosprawnych Strużeni Filia na Słowacji oraz Ośrodkiem Pomocy Osobom z Trudnościami Alfa Nova z Austrii. Przez wiele lat współpracowałam z Poradnią Pro Futuro w Warszawie oraz Łomiankach.