Marlena Ryś – Celuch

Marlena Ryś – Celuch

Świadczę pomoc pedagogiczną i psychologiczną dla dzieci i młodzieży. Jestem też doradcą zawodowym i coachem. W czasie swojej pracy bazuje na wieloletnim doświadczeniu w pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami. Trudności emocjonalne i społeczne, adaptacyjne, niska motywacja, różnego typu kryzysy procesie wychowania stanowią obszary moich głównych zainteresowań w pracy. Koncentruje się na zasobach w procesie poszukiwania sposobów i rozwijaniu motywacji do zmian. Posiadam też uprawnienia do diagnostyki Profilu Potencjału Zawodowego na podstawie ITP.

Swoje doświadczenie zdobywałam min. współpracując z Publiczną Poradnią Pedagogiczno- Psychologiczną w Białymstoku, ze Świetlicą Socjoterapeutyczną Ośrodka Eleos w Białymstoku, z Towarzystwem Pomocy Osobom Głucho- Niewidomych,  z Ośrodkiem Pomocy Osobom Niepełnosprawnych Strużeni Filia na Słowacji, oraz Ośrodkiem Pomocy Osobom z Trudnościami Alfa Nova z Austrii. Przez wiele lat współpracowałam z Poradnią Pro Futuro w Warszawie oraz w Łomiankach.