Małgorzata Pogorzelska

Pracuję z osobami, które zgłaszają trudności w codziennym funkcjonowaniu, mają problemy w relacjach z ludźmi, szukają pomocy w kryzysie, odczuwają lęk, stres oraz obniżony nastrój. Obszary moich zainteresowań dotyczą również problemów okresu dorastania.

W pracy terapeutycznej integruję różne podejścia psychoterapeutyczne.

Swoje doświadczenie pogłębiałam w Szpitalu Specjalistycznym MSW w Otwocku, na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, jak również współpracując ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom w ramach projektu „Ktoś Cię słyszy”. Współpracowałam także ze Środowiskowym Domem Samopomocy dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Jestem absolwentką wydziału Psychologii Społecznej oraz studiów podyplomowych „Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej”, organizowanych przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyłam czteroletnią szkołę psychoterapii prowadzoną przez Ośrodek Psychoterapii i Edukacji Psychologicznej Intra w Warszawie, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, w ramach której odbyłam warsztat „Psychoterapia Psychoz Schizofrenicznych”. Ukończyłam szkolenie Psychoterapii Opartej o Mentalizację (MBT) oraz szkolenie terapii par w podejściu skoncentrowanym na emocjach EFT.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji i stale podnoszę swoje kompetencje, biorąc udział w szkoleniach oraz konferencjach naukowych. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Psychoterapii PTP.