Katarzyna Kornatowska

Katarzyna Kornatowska

W pracy z pacjentem najważniejsza jest dla mnie autentyczna uważność na drugiego człowieka. Wierzę w wewnętrzną siłę i możliwości człowieka zarówno w dochodzeniu do równowagi, jak i odnajdowaniu indywidualnych ścieżek rozwoju i uczynienia swojego życia pełnym i satysfakcjonującym. Pracuję w oparciu o nurty analityczny i humanistyczny. Inspiracją są dla mnie również dwa współcześnie rozwijane podejścia: terapii skoncentrowanej na emocjach (EFT – Emotionally Focused Therapy) w pracy z parami oraz terapii opartej na mentalizacji (MBT Mentalisation Baed Therapy) w pracy indywidualnej.

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz specjalistycznej całościowej Szkoły Psychoterapii w ośrodku Psychoterapii i Edukacji Psychologicznej INTRA rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyłam dwa stopnie szkolenia Psychoterapii Opartej o Mentalizację (MBT) oraz szkolenie z terapii par w podejściu skoncentrowanym na emocjach EFT. Uczyłam się w Studium Terapii Krótkoterminowej Ukierunkowanej na Rozwiązanie Problemu w Krakowie oraz Szkole Trenerów Biznesu TROP. Brałam i nadal biorę udział w szeregu specjalistycznych szkoleń z zakresu rozwoju indywidualnego i psychoterapii.

Przez kilka lat pracowałam jako trener i konsultant. Wiedza i doświadczenie, które wyniosłam z tamtych lat, pozwalają mi na wiele problemów spojrzeć szerzej, a często – lepiej rozumieć moich pacjentów. Mam doświadczenie w pracy z młodzieżą w okresie dorastania. Współprowadziłam grupy wsparcia oraz grupy psychoterapeutyczne. Byłam związana z fundacją „Q Zmianom” w ramach projektu terapeutycznego „Ktoś Cię usłyszy”. Swoje doświadczenie pogłębiałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w I Klinice Psychiatrycznej na Oddziale Zapobiegania Nawrotom.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Psychoterapii PTP. Należę do Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.