Dominika Wodzinowska

Pracuję z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz parami.

Prowadzę psychoterapię osób, które zgłaszają trudności w codziennym funkcjonowaniu, mają problemy w relacjach z ludźmi, szukają pomocy w kryzysie, odczuwają lęk, stres oraz obniżony nastrój. Obszary moich zainteresowań dotyczą również problemów okresu dorastania. Pomagam zarówno młodzieży, jak i rodzicom, mierzącym się z trudnościami w relacjach z dorastającymi dziećmi.

W pracy terapeutycznej integruję różne podejścia psychoterapeutyczne.

Swoje doświadczenie pogłębiałam w Szpitalu Specjalistycznym MSW w Otwocku, na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, jak również współpracując ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom w ramach projektu „Ktoś Cię słyszy”. Współpracowałam także ze Środowiskowym Domem Samopomocy dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Jestem absolwentką wydziału Psychologii Społecznej oraz studiów podyplomowych „Diagnoza Psychologiczna w praktyce klinicznej”, organizowanych przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyłam czteroletnią szkołę psychoterapii prowadzoną przez Ośrodek Psychoterapii i Edukacji Psychologicznej Intra w Warszawie, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, w ramach której odbyłam warsztat „Psychoterapia Psychoz Schizofrenicznych”.

W Laboratorium Psychoedukacji ukończyłam szkolenia I i II stopnia Psychoterapii Opartej o Mentalizację (MBT) oraz roczne szkolenie z terapii par w podejściu skoncentrowanym na emocjach (EFT).

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji i stale podnoszę swoje kompetencje, biorąc udział w sympozjach, konferencjach naukowych oraz szkoleniach. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Psychoterapii PTP. Mam męża i trójkę dzieci.