Dominika Wodzinowska

W pracy terapeutycznej opieram się na  podejściu humanistyczno-egzystencjalnym, integruję również różne podejścia psychoterapeutyczne. Swoje doświadczenie pogłębiałam w Szpitalu Specjalistycznym MSW w Otwocku, na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, jak również współpracując ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom w ramach projektu „Ktoś Cię słyszy”. Współpracowałam także ze Środowiskowym Domem Samopomocy dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Jestem absolwentką wydziału Psychologii Społecznej oraz studiów podyplomowych „Diagnoza Psychologiczna w praktyce klinicznej”, organizowanych przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyłam czteroletnią szkołę psychoterapii prowadzoną przez Ośrodek Psychoterapii i Edukacji Psychologicznej Intra w Warszawie, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, w ramach której odbyłam warsztat „Psychoterapia Psychoz Schizofrenicznych”. Ukończyłam pierwszy stopień szkolenia Psychoterapii Opartej o Mentalizację (MBT). Swoją pracę poddaję regularnej superwizji i stale podnoszę swoje kompetencje, biorąc udział w sympozjach, konferencjach naukowych oraz szkoleniach. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Psychoterapii PTP. Mam męża i trójkę dzieci.