Terapia rodzinna Warszawa

Terapia rodzinna opiera się na rozwiązywaniu konfliktów i problemów w rodzinie, a także odbudowie pozytywnych relacji między jej członkami. Polega na realizacji cyklu spotkań, w których razem z pacjentami uczestniczy terapeuta prowadzący.

Na czym polega terapia rodzinna?

Problemy jednego domownika bardzo często odbijają się negatywnie na bliskich mu osobach. Powstałe w ten sposób nieporozumienia prowadzą do konfliktów, które często uniemożliwiają członkom rodziny wzajemne funkcjonowanie. Poprzez wspólną pracę oraz wskazanie prawdziwych źródeł problemów, terapia rodzinna pozwala na znalezienie odpowiednich rozwiązań oraz pokonanie zaistniałych trudności. Spotkania na ogół odbywają się w ustalonym cyklu tygodniowym lub dwutygodniowym i trwają 1-2 godziny. Ich liczba zależy przede wszystkim od odnotowanych postępów w terapii.

Kiedy potrzebna jest terapia rodzinna?

Skorzystanie z profesjonalnej pomocy może być konieczne w przypadku znaczącego zaburzenia relacji między domownikami. Objawia się to zarówno trudnościami w rozpoznaniu potrzeb bliskich, jak i kłótniami czy odczuwalnym brakiem wsparcia czy bliskości. Terapia wskazana jest także w sytuacjach kryzysowych, które rodzina przeżywa w związku z traumatycznymi lub przytłaczającymi wydarzeniami, np. utratą dobytku, śmiercią bliskiej osoby czy rozwodem.

Jakie korzyści daje terapia rodzinna?

W dziedzinie takiej, jak terapia rodzinna Warszawa jest w stanie zapewnić dostęp do doskonałych specjalistów. Zapraszamy do skorzystania z oferty poradni Empiria na Śródmieściu. Efektem dobrze przeprowadzonego cyklu terapeutycznego jest zażegnanie problemów, z którymi zmagają się pacjenci oraz zaciśnięcie więzi rodzinnych. Spotkania z psychologiem dają wszystkim uczestnikom możliwość zwiększenia wrażliwości na potrzeby i uczucia najbliższych, a także lepsze rozumienie motywów ich postępowania. Zwiększa się również szansa poprawy komunikacji oraz świadomości potrzeb emocjonalnych i fizycznych poszczególnych uczestników terapii.