COVID – Zasady

ORGANIZACJA PRACY GABINETU  EMPIRIA W ZWIAZKU Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA SARS-CoV-2

W związku z obecną sytuacją, rekomendujemy spotkania on-line, jednak z różnych powodów spotkania w gabinecie mogą okazać się niezbędne.

Staramy się dokładać wszelkich starań, aby spotkania bezpośrednie  były bezpieczne zarówno dla Państwa jak i dla terapeutów. Dlatego też wprowadziliśmy następujące zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu gabinetu:

Osoby, które:

 • W ciągu ostatnich 14 dni zaobserwowały u siebie objawy infekcji, takie jak: gorączka, suchy kaszel, trudności w oddychaniu, bóle mięśni i gardła, utrata węchu i smaku, zapalenie spojówek;
 • Przebywają w izolacji w warunkach domowych lub ktoś z członków ich rodziny przebywa w izolacji w warunkach domowych lub na kwarantannie;
 • W ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV;

mogą uczestniczyć wyłącznie w sesjach on-line.

Pozostałe osoby mogą – w uzgodnieniu z terapeutą – umówić na spotkanie w gabinecie z zachowaniem następujących zasad:

 • Do czasu odwołania stanu epidemii poczekalnia nie jest udostępniona, dlatego prosimy o przychodzenie na sesję o dokładnie ustalonej godzinie.
 • Jeśli spóźnicie się Państwo na swoją sesję, będziecie wpuszczeni do gabinetu w momencie, kiedy w przestrzeni wspólnej gabinetu nie będzie innej osoby niż terapeuta.
 • Do gabinetu można wchodzić tylko pojedynczo, za wyjątkiem osób, które idą na spotkanie w terapii par i małżeństw lub konsultacje, na które umówieni są rodzice pacjentów niepełnoletnich.
 • Przebywając w gabinecie w przestrzeniach wspólnych powinniście mieć Państwo zasłonięte maseczką usta i nos.
 • Prosimy o niepodawanie ręki na powitanie oraz dokładne mycie lub dezynfekcję rąk przy wejściu do gabinetu. Preparaty do dezynfekcji znajdują się w kilku – dobrze widocznych i dostępnych – miejscach gabinetu.
 • Prosimy o przestrzeganie zalecenia dotyczącego dystansu co najmniej 1,5m od rozmówcy (fotele w poszczególnych pokojach zostały ustawione z zachowaniem wymaganej odległości).

Środki ostrożności, które Państwu zapewniamy:

 • Powierzchnie dotykowe, takie jak stoły, klamki, włączniki światła są przez nas regularnie wycierane środkiem dezynfekującym.
 • Fotele w gabinetach są dezynfekowane po każdej sesji lub każdorazowo zmieniane jest ich pokrycie.
 • Gabinety są regularnie wietrzone.
 • W gabinecie dostępne są chusteczki jednorazowe w małych opakowaniach.
 • W kilku miejscach gabinetu są dostępne pojemniki z płynem dezynfekcyjnym.